terapia w poznaniu

Witam Jestem psychologiem, terapeutą i certyfikowanym terapeutą traumy. Pracuję w podejściu systemowym, narracyjnym co między innymi oznacza, iż jestem nastawiona na to, co mocne w każdym z nas. Integruje różne modalności aby dostosować metody do klienta (EMDR, elementy ACT, Generation Code). Staram się patrzeć na każdą osobę nie poprzez pryzmat deficytów lub patologii, ale indywidualnych sposobów radzenia sobie, mocy, zasobów. Zasoby te pozwalają na stworzenie nowej, alternatywnej historii o sobie, swoim życiu i poprzez to rozwiązywać swoje trudności. Kluczowe na spotkaniach jest dla mnie nawiązanie bliskiej relacji opartej na zaufaniu, ciepłej atmosferze i humorze. Zaufanie budowane jest również poprzez objęcie informacji przekazywanych terapeucie tajemnicą zawodową.

Moja praktyka terapeutyczna może być nazwana trauma-informed practice, co oznacza gabinet terapii, w którym dysponuje się rzetelną, naukowo zweryfikowaną wiedzą na temat traumy oraz rozumie się implikacje traumy dla zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego oraz dla zachowania klienta.


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WKROCZENIA NA WSPÓLNĄ DROGĘ

Magdalena Ładziak

Jestem dyplomowanym magistrem psychologii i psychoterapeutą (w trakcie procesu certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej), oraz terapeutą traumy Certyfikat pedagogiki traumy i doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT e.V. (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V.) oraz BAG e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik e.V.) i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzę konsultacje i terapię dla osób dorosłych w gabinecie prywatnym w Poznaniu.

Kwalifikacje zawodowe zdobyłam na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (specjalność Psychologia Kliniczna).

Umiejętności terapeutyczne zdobywam podczas procesu certyfikacji na doradcę i terapeutę systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (ukończyłam czteroletni kurs podstawowy i zaawansowany) oraz podczas innych szkoleń z zakresu psychoterapii systemowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Moją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów WTTS i innych. Odbywałam staż na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym.

Od kilku lat pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuję się terapią indywidualną, małżeńską, rodzinną osób dorosłych oraz dzieci ze szczególnym uwzględnieniem terapii lęku oraz po stracie (rozumianej wielowymiarowo - np. stracie zaufania w związku). Zajmowałam się również diagnozą, poradnictwem psychologicznym, prowadzeniem warsztatów aktywizacyjnych, rozwojowych, od stycznia 2013-2017 pracowałam na Warsztatach Terapii Zajęciowej. Od 2009 roku prowadziłam terapię małżeńską i indywidualną wraz z Waldemarem Hyla w Stowarzyszeniu INSPIRACJA.

Terapia Indywidualna

Zapraszam osoby które, chcą lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie, wyzbyć się drażniących nawyków czy też potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe, jak i osoby, które podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), którym zdarza się FOMO (fear of missing out/lęk przed tym że coś nas omija), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnienie, kłopoty seksualne, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu pourazowego.

Proponuję TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ dla osób, które:

Rozpoczęcie terapii zawsze poprzedzone jest konsultacją z psychologiem. Jej celem jest rozpoznanie konkretnych problemów i zorientowanie się w ogólnej sytuacji życiowej. W wyniku konsultacji terapeuta może zaproponować formę pomocy dopasowaną do indywidualnych potrzeb lub zdarza się się, iż sytuacja problemowa zostaje rozwiązana podczas konsultacji.

Konsultacja trwa zazwyczaj około od 50 do 60 minut.

Zaoferować mogę Państwu dwa rodzaje terapii indywidualnej.

Terapię krótkoterminową, w której koncentrujemy się na problemie zgłoszonym przez Klienta i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Ta forma skierowana jest do osób które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić czy zmienić ten aspekt swojego życia. Zwykle w terapii krótkoterminowej do rozwiązania problemu wystarcza od 8 do 20 sesji. Naszą zasadą jest aby prowadzić spotkania najkrócej jak to możliwe, ale tak długo aby rozwiązać problem.

Terapia długoterminowa, jest to cykl spotkań w którym badamy, wraz z Klientem, problemowe obszary życia i wspólnie staramy się doprowadzić do poprawy jakości funkcjonowania.

Dodatkowo:

Dla rodziców:

Terapia Indywidualna

Terapia (50 min.) - 200 zł.


Spotkania odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kontakt

512-170-628 Magdalena Ładziak (Jeśli macie Państwo pilną sprawę proszę wysłać smsa)

Miejsce spotkania to:

ul. Serbska 4
Spotkania odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wizytę prywatną można umówić także poprzez portal znanylekarz.pl

Magdalena Ładziak - ZnanyLekarz.pl

W świetle art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: – kontakt jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imienia i numeru telefonu) przez Magdalena Ładziak Psycholog (administratora danych osobowych). – dane osobowe będą przetwarzane, aby możliwa była realizacja usług psychologicznych (w tym także kontaktów towarzyszącym tym usługom i – w sytuacji wystawienia faktury – celom księgowym związanym z tymi usługami). – w zakresie dopuszczalnym w świetle innych obowiązujących przepisów istnieje możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co będzie jednoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług psychologicznych świadczonych przez psychologa Magdalena Ładziak Psycholog) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.